Renovering av historiskt flerbostadshus pågår med framgång

2024-04-19

Översiktsbild av Stockholm gamla stan

På Kungsholmen i Stockholm tar ett renoveringsprojekt form, där ett flerbostadshus från 1885 får nytt liv. Vi delar en aktuell statusuppdatering, där fasaden har genomgått en omfattande nedknackning och nu förbereds för den första grundningen.

Renovering av historisk fasad

Den karakteristiska gatufasaden från 1880-talet, med sina lister och fönsteromfattningar, har fasaden genomgått en noggrann nedknackning och är nu redo för omputsning. Projektteamet bevarar den unika ornamentiken med omsorg och respekt för byggnadens historia.

Plåtarbeten

Plåtarbetena på fasaden har inkluderat åtgärder på samtliga fasadplåtar, fönsterbleck, stuprör och infästningar. En ny hängränna och stuprör kommer installeras för att förbättra avledningen av regnvatten och säkerställa långsiktig hållbarhet.

Förberedelser för grundning

Med fasaden helt nedknackad och stommen lagad är projektteamet redo för den första grundningen. Grundbruk kommer inom kort att appliceras på fasaden för att säkerställa en stabil och hållbar grund för den kommande omputsning och målningen.

Vi är glada över det arbetet som hittills har utförts och ser fram emot att fortsätta förvandlingen av detta historiska flerbostadshus.

Uppdateringar kommer att ske sporadiskt längs projektets gång.

Förberedelser för grundning