Teknisk Förvaltning

Översiktsbild av Stockholm gamla stan

Med en personlig kontakt jobbar vi nära våra kunder, och tillsammans mot gemensamma mål skräddarsyr vi en förvaltningsplan för er unika fastighet.

Med en lång erfarenhet och tekniska kompetens levererar vi hög kvalité där fördelen är att vi är lättrörliga, och kan anpassa våra tjänster efter behovet hos våra kunder. I rollen som teknisk förvaltare arbetar vi aktivt med vårt kvalitetssystem för att säkerställa en hög standard på vårt arbete alltid levereras. Exempel på aktiviteter inom ramen för teknisk förvaltning är:

Upprättande/uppdatering av underhållsplan

Vi hjälper dig att skapa eller uppdatera en effektiv underhållsplan för att säkerställa långsiktig hållbarhet och driftsäkerhet för fastigheten.

Statuskontroller, förstudier och tekniska utredningar

Genom statuskontroller, noggranna förstudier och tekniska utredningar kan vi identifiera potentiella problem och utmaningar samt erbjuda lämpliga lösningar för att optimera din fastighet.

Uppföljning av myndighetskrav

Vi ser till att din verksamhet följer alla relevanta lagar och föreskrifter genom kontinuerlig uppföljning av myndighetskrav, vilket minskar risken för påföljder.

Utöver dessa tjänster erbjuder vi även omfattande expertis inom byggprojektledning, där vi tar hänsyn till den fortsatta förvaltningsfasen efter avslutat projekt.

Kvalitetsarbete

Stoft arbetar efter en kvalitetsmodell som vi förfinat genom åren. Processen består av ett antal grundaktiviteter som utförs årligen. Varje grundaktivitet består i sin tur av ett antal delmoment. Processens huvudsakliga syfte är att identifiera viktiga moment för specifika förvaltningsobjekt, säkerställa att dessa kontrolleras och att nödvändiga åtgärder vidtas.

Kontorsbyggnad i glas i Stockholm

Uppdragets övergripande syfte är att förvaltningsobjektet(s):

  • Ger ett välvårdat intryck
  • Avsedda funktioner upprätthålls
  • Livslängd blir optimal
  • Skador undviks
  • Risk för människors hälsa inte uppkommer
  • Trivsel och trygghet upprätthålls
  • Hyresgäster och deras verksamhet inte nödvändigtvis störs
  • Negativa miljöpåverkan minimeras
  • Förvaltas med kontinuitet och regelbundenhet
Uppdragets övergripande syfte som visas upp i en cirkel

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål!