Tekniska utredningar

Översiktsbild av Stockholm gamla stan

Har ni har stött på ett problem i fastigheten där orsaken eller åtgärderna är svåra att bedöma, eller behöver ni hjälp att utreda en teknisk förutsättning? I dessa fall kan en teknisk utredning med fördel genomföras.

Tekniska utredningar är ett viktigt steg i att få full förståelse för förutsättningar kring problem som upplevs och ger styrelsen ett bra underlag för att hantera situationen vidare. En teknisk utredning är ett viktigt verktyg för att identifiera nödvändiga åtgärder, framtida projekt eller potentiella förbättringar i fastigheten.

Det är vanligt förekommande att problem dyker upp i en fastighet där orsaken inte enkelt kan fastställas. Det kan vara ljudproblem som uppstår i en lägenhet som härstammar från andra delar av huset, luktöverföring mellan lägenheter, eller färg som släpper från en fasaddel oavsett hur många gånger den infärgas.

Vid sådana tillfällen är en teknisk utredning ett bra verktyg för att utreda orsaken till problemet, möjliga lösningsförslag, huruvida problemet är isolerat eller om det riskerar att sprida sig till andra delar av fastigheten samt vilka förebyggande åtgärder som kan tas för att förhindra att detta sker.

Tekniska utredningar kan även utföras ifall exempelvis vattenförbrukningen för fastigheten helt plötsligt skjuter i höjden, eller ifall vatten försvinner från värmesystemet, alternativt om elförbrukningen till synes oförklarligt ökar.

Moderna lägenhetshus

Tekniska utredningar behöver dock inte endast vara problembaserade. Vi genomför utredningar på alla sorters förbättringsåtgärder inom fastighetsteknik, exempelvis inventering och analys av förbrukningsmedia, optimering av sophantering eller förutsättningar att uppfylla framtida myndighetskrav på fastighetens verksamhet. Inom spannet för en teknisk utredning kan även en rapport tas fram på exempelvis avtalsförbättringar som kan genomföras i fastigheten, exempelvis hiss-skötsel eller tvättstugeservice där vi jämför vad ni får ut från ert befintliga avtal och tar fram förslag på ändringar i avtalet samt alternativ på andra utförare med målsättningen att bespara föreningen pengar och anpassa serviceavtalet enligt era behov. En teknisk utredning kan även vara att göra en genomlysning av fastighetens energiprestanda med en tillhörande handlingsplan för att exempelvis minska elförbrukningen.

Pappa och dotter som går framför lägenhetshus

Vi erbjuder alla former av tekniska utredningar oavsett vilket problem som dyker upp i fastigheten. Vi har erfarenhet av att utreda alla sorters tekniska problem som dyker upp i fastigheter, från vatten som försvinner från värmesystemet till mystiska ljud som tränger in i lägenheterna.

De tekniska utredningarna levereras alltid med en problembeskrivning, genomförda undersökningar och historik, resultat av undersökningarna samt rekommendation på åtgärder.

Vårt stora kontaktnät av underentreprenörer inom alla aspekter av fastighetsteknik medför att vi med skyndsamt kan få ut rätt typ av tekniker för just ert ärende för att genomföra nödvändiga undersökningar. Vår långa erfarenhet på företaget gör att vi kan undvika onödiga undersökningar och vanliga fallgropar som annars kan förekomma vid tekniska utredningar.

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss för en offert eller för att diskutera era behov. Låt oss tillsammans se till att er fastighet förblir i toppskick och redo att möta framtida utmaningar!