Projektledning

En murgrund som byggs

Vår byggprojektledningstjänst på Stoft Fastighetsteknik AB erbjuder en strukturerad och effektiv modell som säkerställer framgångsrik genomförande av renoveringsprojekt för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vår projektledningsmodell består av fem tydliga steg:

Förstudie

Vi inleder varje projekt med en noggrann förstudie för att förstå era specifika behov och mål. Detta steg innefattar utvärdering av befintliga förhållanden, identifiering av utmaningar och utformning av en handlingsplan för projektet.

Framtagning av förfrågningsunderlag

Vi ansvarar för att utarbeta detaljerade förfrågningsunderlag som tydligt definierar projektets omfattning, krav och specifikationer. Detta säkerställer en transparent och konkurrenskraftig upphandlingsprocess.

Upphandling

Vi hanterar hela upphandlingsprocessen med noggrannhet och professionalism. Genom vårt nätverk av pålitliga entreprenörer och leverantörer säkerställer vi att rätt kompetens och resurser finns tillgängliga för projektet.

Projektledning av Entreprenad

Vår erfarna projektledningsteam tar hand om alla aspekter av projektledningen, från tidsplanering och resurshantering till övervakning av arbetsutförande och kvalitetskontroll. Vi arbetar nära entreprenörerna för att säkerställa smidig och effektiv genomförande av projektet.

Besiktningar

Vi genomför noggranna besiktningar under och efter projektets slutförande för att säkerställa att arbetet utförs enligt plan och att högsta kvalitetsstandard uppnås. Vi arbetar aktivt för att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser eller brister för att säkerställa kundens fulla tillfredsställelse.

Professionell och pålitlig projektledning från början till slut

Vår projektledningsmodell är speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar och vi har en beprövad kvalitetsmodell för genomförandet av renoveringsprojekt.

Oavsett om det handlar om mindre renoveringar eller större ombyggnadsprojekt kan ni lita på oss för professionell och pålitlig projektledning från början till slut.

Arbete på en byggnads fasad

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att förverkliga era renoveringsprojekt med framgång och tillfredsställelse.